2.3 Oppimismenetelmät ja opiskelutekniikat
Hyvien oppimismenetelmien opettaminen fukseille on tärkeää, sillä tässä vaiheessa elämäänsä he joutuvat ensimmäistä kertaa vastaamaan omasta opiskelustaan täysin itse. Moni on jo juurruttanut tapoihinsa mm. tenttiinlukutekniikaksi edellisen illan pänttäämisen ja vaikka he tiedostaisivatkin menetelmän tehottomuuden, muunlaisten keinojen ottaminen käyttöön tuntuu useimmiten työläämmältä vaihtoehdolta. Siksi olisikin tärkeää teettää ryhmäläisillä konkreettisia harjoituksia, jotka sitoo esim. käynnissä oleviin kursseihin.
Tuutorille tehtävä voi olla haastava, etenkin, jos omat opiskelutekniikat eivät koskaan hioutuneet tehokkaimmilleen. Seuraavista aihepiireittäin jaetuissa kappaleissa on vinkkejä ja linkkejä harjoituksen vetämiseen. Omaa motivaatiota voi lisätä käsittelemällä aiheita valikoivasti niiltä osin, kun itseään haluaa kehittää.
Teekkarin tehopenaali  on erinomainen sivusto lähes kaikesta oppimiseen liittyvästä. Sivuilta löytyy paljon materiaalia tapaamisten pohjaksi. Myös TKK:n OpeTuen sivuilta löytyy kattava oman oppimisen kehittämiseen. Tutustu Teekkariin ohjauspakkiin (TOP) OpeTuen sivuilla.
Verkosto-vatin  oppimissivut puolestaan voi antaa opiskelijoille luettavaksi ennen oppimismenetelmä-aiheista tuutortapaamista. Lukutehtävän voi purkaa esim. kysymällä opiskelijoilta, mitä sivuston vinkeistä he jo noudattavat tai mistä niistä he uskoisivat olevan hyötyä.